سال نو مبارک

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

 

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 

ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز 1400 به تمام هموطنان عزیز، از تمامی سفیدپوشان کادر درمان به خصوص پرسنل محترم آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو، که در بحران کرونا تلاش شبانه روزی داشتند، تشکر کرده و از خداوند برای تمام عزیزان تندرستی و موفقیت را مسئلت می نماییم.

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

نوروز 1400